ПРОФИ КРЕДИТ България

ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Важно за имота:

Да е собственост на лицето, което кандидатства за кредита;
Да е задължително в български град;
Да е жилищен имот, офис, магазин или друго подобно, а не например индустриална постройка или земеделска земя;

Важно за кандидата:

Да е физическо или самоосигуряващо се лице с доказуеми доходи;
Да притежава валидна лична карта;
Да е собственик на имота, който ипотекира. Ако имотът има и други собственици е необходимо нотариално заверено съгласие от тяхна страна.

Основни параметри на кредита:

Размер – от 8 000 до 50 000 лева;
Срок – от 1 до 8 години (12 – 96 месеца);
Обезпечение - ипотека върху напълно завършени и въведени в експлоатация имоти;
Фиксирана лихва за целия период на кредита;
Изплащане на равни месечни вноски;
ГЛП – между 22.50-30%, в зависимост от желаната сума и срок;
ГПР – между 27.81-49.10%, в зависимост от желаната сума и срок;
Такса кредитно досие и допустимост на обезпечение (удържа се еднократно от отпуснатата главница);
Премия застраховка имущество за целия срок на договора (удържа се еднократно от отпуснатата главница);

Кредитът е нецелеви и може да се използва за:

финансиране на покупки за дома ремонт или обзавеждане на жилище рефинансиране на кредити развитие на собствен бизнес и всички други планове на клиента

 

 

Кредит срещу обезпечение с ипотека от 8 000 до 50 000 лева.

За да кандидатстваш е необходимо да разполагаш със собствен имот, който да ипотекираш. Заяви своя кредит

Go to top https://www.livechatalternative.com/