За какво да внимаваме, когато теглим бърз заем?

vivus
Бързи париБързите кредити са изключително апетитни и достъпни начини за финансиране на какво ли не. Компаниите проявяват завидна гъвкавост при определяне начините на погасяване и вариантите на предлаганите услуги. Въпреки огромното разнообразие от срокове и типове бързи кредите все пак трябва да светва „червената лампичка“, че тези пари трябва да бъдат и върнати. Има редица фактори, които оказват влияние върху определянето на крайната цена. На кои дребни моменти задължително трябва да бъде поставен акцент? Кое може да се окаже силно оскъпяващо за един бърз заем?
 

За какво се тегли бърз заем?

Бързият кредит става все по-предпочитан начин за финансирането на различни дребни покупки в ежедневието. Много потребители използват този метод, за да сбъднат свои отдавнашни мечти като пътувания или купуване на вещи. При някои пък е истинска нужда – от ремонт, от покупка на нова техника, от плащане на неочаквано високи комунални сметки и т.н. Колкото хора, толкова и причини за търсене на финансова помощ. Какво обаче е важно да се знае при вземането на бърз заем?
 

Колко е скъп един бърз заем?

Точната цена е изключително важен фактор при избора на компания, от която да се вземе бърз заем. При този вид услуги е много важно да се знае каква е стойността на кредита. Използването на кредитни калкулатори, които се предлагат в повечето сайтове на фирмите за заеми, дава ясна идея каква е лихвата като сума. За да не се налага сами да смятате процентите на колко точно лева се равняват, лихвата се показва директно в левове на ден или за целия период – например 15 лв. за срок от 30 дни. Ако все пак искате да знаете и какви са процентите, вдигнете телефона и питайте съответната компания.

Какво е отношението ти към спестяванията?

ferratum
Някои казват, че светът би бил по-добро място, ако парите не съществуваха и че те са корена на всички злини, а други вярват, че именно парите са движещата сила на света.
А ти на какво мнение си? Съгласен ли си с твърдението, че парите причиняват стрес и тревоги на семейството ти или по-скоро гледаш на тях като на средство за постигане на желаните цели?
Важно е да установиш нагласите на всеки член от семейството към парите, каква роля имат за вас и дали мислите за тях като за полезно средство или по-скоро като за някакво препятствие.
 
 

Какво определя отношението към парите?

Казваш ли си често, че си от онези хора, които никога не могат да спестят? Смяташ ли, че едни управляват спестяванията си по-добре от други? Ако е така тогава защо според теб някои успяват да спестят и защо смяташ, че това е невъзможно за теб и твоето семейство?
Като най-чести причини за невъзможността да спестят хората посочват местоработата, местоживеенето си или своята професия. Помисли обаче какво ще стане, ако смениш работата си или се преместиш в друг град, това ще промени ли отношението ти към парите?
Определено има значение дали живееш в скъп град с малка заплата, но по-голямо значение за баланса на доходите ти в края на месеца има това как приемаш парите и къде ги поставяш сред приоритетите си.
Проучванията показват че тези, които определят парите като средство, което им помага да постигат целите си са по-застрашени от финансови проблеми от други, които гледат на парите като източник на сигурност.
Резултатите посочват още, че най-рисковите фактори за загубата на пари са импулсивното пазаруване на ненужни стоки (например за подобряване на настроението) и отричането на нечий финансов проблем, докато ако възприемаме парите като източник на възможности и сигурност, вероятността да претърпим финансови загуби е по-малка.

БАКР присъди първоначален кредитен рейтинг на Кредисимо АД

kredisimo На „Кредисимо” АД беше присъден дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B” от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР).

През 2015 г. „Кредисимо” АД – Финансово технологична (ФинТек / FinTech)структура с многогодишно присъствие на пазара, получи сертификат за присъден кредитен рейтинг от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР). Агенцията присъди дългосрочен кредитен рейтинг на „Кредисимо” АД „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B”.

В процеса на присъждането на кредитния рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг е използвана информация от оценяваното дружество, годишните одитни доклади на Делойт, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Присъждането на висок рейтинг на „Кредисимо” АД от страна на международно призната рейтингова агенция, е потвърждение за стабилността и потенциала на компанията като институция и за уникалната й роля в развитието на българския онлайн финансов пазар.

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

5 причини да се доверим на Фератум

Фератум, като член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК), работи съобразно установен Етичен кодекс за отговорно кредитиране. Нашите клиенти получават ясна  информация за финансовите услуги, които предлагаме. Ние Ви осигуряваме високо ниво на обслужване, доброжелателно и позитивно отношение при възникнал проблем или затруднение. Продуктите, които предлагаме на нашите клиенти, са съобразени с възможностите им за погасяване, съответстват на техните изисквания и нужди.

Какво потребителите могат да очакват от нас:

♦ ясна информация за финансовите услуги, които предлагаме;

♦ гъвкавост и разбиране на Вашите нужди;

♦ ефективност и бързина при отпускане на кредит;

♦ доброжелателно и позитивно отношение;

♦ отлично ниво на обслужване.

Екипът на Фератум е на разположение, за да отговори максимално бързо на Вашите нужди. За  нас добрата комуникация с потребителя е основен приоритет.

КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Предприемачите избират Финтрейд

Оборотните и инвестиционните средства от финансовата институция развиват дейността и потенциала на малкия и среден бизнес.

Предизвикателство пред всяка пазарна икономика е да създава подходящи условия за стартиране и развитие на малък и среден бизнес. Един от основните субекти тук например, е семейният или фамилният бизнес, който има съществен икономически и социален принос за всяко общество. От една страна допринася за създаването на брутен вътрешен продукт, разкрива нови работни места, спомага за развитието на местно и регионално ниво. От друга страна насърчава предприемаческия дух и бизнес културата в страната, което превръща семейния бизнес в масов и ключов за всяка национална икономика.

 
 
 

Страница 1 от 2

Go to top