Оборотните и инвестиционните средства от финансовата институция развиват дейността и потенциала на малкия и среден бизнес.

Предизвикателство пред всяка пазарна икономика е да създава подходящи условия за стартиране и развитие на малък и среден бизнес. Един от основните субекти тук например, е семейният или фамилният бизнес, който има съществен икономически и социален принос за всяко общество. От една страна допринася за създаването на брутен вътрешен продукт, разкрива нови работни места, спомага за развитието на местно и регионално ниво. От друга страна насърчава предприемаческия дух и бизнес културата в страната, което превръща семейния бизнес в масов и ключов за всяка национална икономика.

 
 
 

От 11.11.2015 година Транскарт Файненшъл Сървисис (ТФС) предлага на своите клиенти нова услуга – виртуален номер за плащане в интернет. С тази иновация ТФС осигурява на картодържателите на международните карти trans.card MasterCard и trans.cash Debit MasterCard още един безплатен начин за защита от измами в глобалната мрежа.

При плащане в интернет, вместо да въвеждате реалния номер на картата си, Вие можете да ползвате временен виртуален номер със срок и лимит за плащане, определени от Вас. След всяко плащане използваният виртуален номер може да бъде изтрит. Създаването и изтриването на виртуалните номера се извършва онлайн, бързо, лесно и напълно безплатно – отиндивидуалния интернет профил на картодържателя.

Страница 2 от 2

barzi-pari

Go to top https://www.livechatalternative.com/