Оборотните и инвестиционните средства от финансовата институция развиват дейността и потенциала на малкия и среден бизнес.

Предизвикателство пред всяка пазарна икономика е да създава подходящи условия за стартиране и развитие на малък и среден бизнес. Един от основните субекти тук например, е семейният или фамилният бизнес, който има съществен икономически и социален принос за всяко общество. От една страна допринася за създаването на брутен вътрешен продукт, разкрива нови работни места, спомага за развитието на местно и регионално ниво. От друга страна насърчава предприемаческия дух и бизнес културата в страната, което превръща семейния бизнес в масов и ключов за всяка национална икономика. Виж повече..

 
 
 

 

barzi-pari

РЕФИНАНСИРАНЕ

Go to top https://www.livechatalternative.com/