Някои хора имат навика да спестяват при всеки удобен случай и независимо от околните фактори, с което могат да натрупат голям финансов резерв. Има и хора, за които заделянето на пари настрана винаги е било трудно и дори е предизвиквало вътрешна съпротива.Как да започнете да спестявате пари безболезнено? В миналото популярен метод беше да се прибират в касичка дребните монети, които остават като ресто по време на пазаруване. Но как можете да спестите в модерния свят, когато повечето плащания се извършват с карта и без да използвате пари в брой? Оказва ли влияние дигитализацията на плащанията върху това колко спестяваме?

Депозити и спестовни сметки

Колкото хора, толкова и начини за спестяване. Някои слагат парите в чорап, в буркан или под дюшека, други на депозит. За някои най-доброто решение е да заделят определена сума веднага след получаване на месечното си възнаграждение, докато други гледат да не харчат много пари и в края на месеца превеждат останалото в спестовна сметка. За съжаление, повечето банки престанаха да приемат депозити, а лихвеният процент за разплащателните сметки клони към нула, така че не можем да разчитаме на големи печалби. Допълнително, таксите за обслужване на сметката „изяждат“ евентуално натрупаните спестявания, ако в сметката няма достатъчно голяма сума, така че получената лихва да компенсира таксите.

Инвестиции с цел спестяване

Можете да спестявате и дори да увеличавате спестената сума, ако инвестирате резервът от пари в нещо, характеризиращо се с относителна сигурност. Общото правило при инвестициите е, че колкото по-сигурна е една инвестиция, толкова по-малко доходоносна е тя. Обратното също е валидно – колкото по-доходоносна е една инвестиция, толкова по-голям е рискът да изгубите част от нея или дори цялата. Тъй като разглеждаме възможността спестяванията ни да бъдат на сигурно място, ще подминем рисковите инвестиции в акции, криптовалута и различни видове фондове. Бихте могли да насочите спестяванията си към държавни ценни книжа – тъй като са гарантирани от държавата, парите ще бъдат на сигурно място и дори ще ви осигурят минимална доходност.

Спестяване чрез застраховка

Колкото и странно да звучи, можете да спестявате чрез застраховка Живот. Редица компании предлагат застраховка, при която месечно отделяте неголяма сума пари, трупащи се по лична партида. Застраховката се сключва за определен срок, като след изтичането му можете да разполагате със събраната сума, заедно с известна доходност. Неудобството на този начин е, че не можете да разполагате свободно с парите до изтичане на срока на застраховката. От друга страна, семейният ви партньор ще бъде осигурен, ако нещо се случи с вас.

Обединяването на задължения като форма на спестяване

Все по-често прибягваме към възможността за теглене на кредит, за да решим дадена финансова необходимост, за да осъществим мечтана покупка и да не чакаме мъчително събирането на пари за нея. Това нерядко води до натрупване на задължения към различни кредитори, с различни по периодичност вноски, различни падежи и дължими суми. Балансирането между тях не е лека задача и тук идва чудесната възможност за обединяване на задължения. По същество това е рефинансиране на кредит (или няколко кредита) с един по-голям, обикновено за по-дълъг срок или при по-добри условия. Когато второто е изпълнено ще плащаме по-малко на месечна база и разликата между сумата на предишните ни вноски и настоящата вноска се явяват спестени пари. Важно е да се отбележи, че дори сумата на месечна база да не е голяма, тя се натрупва във времето, като увеличава възможностите ни за бъдещи покупки.

 

barzi-pari

РЕФИНАНСИРАНЕ

Go to top https://www.livechatalternative.com/